ساعت :

لالوی

500 هزار دام سبک سرخس حق‌آبه ندارند
25 شهریور 1398
لالوی:

500 هزار دام سبک سرخس حق‌آبه ندارند

عضو شورای اسلامی شهرستان سرخس گفت: 500 هزار دام سبک را در شهرستان سرخس داریم که هیچ حق‌آبه‌ای برای آنها توسط شرکت آب منطقه‌ای استان دیده نشده است.

برو بالا