لیست دولت
طباطبایی و نامی در لیست جبهه نزدیک به دولت روحانی (اعتدالگران) قرار گرفتند 24 بهمن 1398

طباطبایی و نامی در لیست جبهه نزدیک به دولت روحانی (اعتدالگران) قرار گرفتند

دبیر شورای هماهنگی و جبهه اعتدال شرق کشور از اعلام لیست اعتدالگران شهرستان‌های خراسان رضوی خبر داد.