ساعت :

مالک رحمتی

شکوفایی حداکثری ظرفیت‌های سرخس با مشارکت نهاد‌های انقلابی
5 تیر 1401

شکوفایی حداکثری ظرفیت‌های سرخس با مشارکت نهاد‌های انقلابی

قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی گفت: ظرفیت‌های بالقوه سرخس به شکوفایی حداکثری خواهید رسید و تمام کشور از آن بهره‌مند خواهند شد.

برو بالا