ساعت :

ماهیان گرمابی سرخس

رتبه اول سرخس در تولید ماهیان گرمابی در خراسان رضوی
12 فروردین 1399

رتبه اول سرخس در تولید ماهیان گرمابی در خراسان رضوی

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سرخس گفت: این شهرستان در تولید ماهیان گرمابی رتبه اول را در استان خراسان رضوی دارد و انواع گونه‌های ماهی‌های گرمابی شامل آمور، کپور، فیتوفاگ و بیگ هد پرورش داده می‌شود.

برو بالا