محسن نجات
اتخاذ تصمیمات جدید برای نیاز بیماران کرونایی در خراسان رضوی 30 مرداد 1400

اتخاذ تصمیمات جدید برای نیاز بیماران کرونایی در خراسان رضوی

تصمیمات جدید برای نیاز بیماران در جلسه تخصصی قرارگاه عملیاتی پیشگیری و مقابله با کرونا خراسان رضوی، اتخاذ شد.