ساعت :

محمد خسروی

راه‌اندازی مرکز نفس در سرخس/ جلوگیری از ۵۰۰ سقط جنین به همت مرکز نفس در خراسان رضوی
22 آذر 1401

راه‌اندازی مرکز نفس در سرخس/ جلوگیری از ۵۰۰ سقط جنین به همت مرکز نفس در خراسان رضوی

مسئول بسیج جامعه پزشکی خراسان رضوی از راه‌اندازی مرکز نفس در سرخس خبر داد.

برو بالا