ساعت :

محمد مظفری نژاد

تعزیرات سرخس: گزارش مردمی درباره گران‌فروشی سیمان داشتیم
10 مرداد 1400

تعزیرات سرخس: گزارش مردمی درباره گران‌فروشی سیمان داشتیم

رئیس اداره تعزیرات حکومتی سرخس با اشاره اینکه امروز گزارش مردمی درباره گران‌فروشی سیمان داشتیم، گفت: در این رابطه با اداره صمت شهرستان مکاتبه کردیم تا این موضوع را بررسی و پرونده را برای رسیدگی به تعزیرات ارسال کند.

برو بالا