ساعت :

محمود امانی بنی

کاهش 6٢درصدی پروازهای داخلی و ٨٣ درصدی پروازهای خارجی در فرودگاه مشهد
29 مرداد 1400

کاهش 6٢درصدی پروازهای داخلی و ٨٣ درصدی پروازهای خارجی در فرودگاه مشهد

مدیرکل فرودگاه‌های خراسان رضوی از کاهش ۶۵ درصدی مسافر و ۶۲ درصدی پرواز‌ خبر داد.

برو بالا