محمود پارسافر
کشف ۲۲ دستگاه ماینر توسط مرزبانان هنگ مرزی سرخس 25 مرداد 1400

کشف ۲۲ دستگاه ماینر توسط مرزبانان هنگ مرزی سرخس

جانشین مرزبانی خراسان رضوی از کشف ۲۲ دستگاه استخراج ارز دیجیتال در شهرستان مرزی سرخس خبر داد.