ساعت :

مدرسه علمیه سرخس

پویش کمک مومنانه؛ انگیزه‌ای برای ایجاد بخش خدمات اجتماعی در مدرسه علمیه سرخس
6 اردیبهشت 1399

پویش کمک مومنانه؛ انگیزه‌ای برای ایجاد بخش خدمات اجتماعی در مدرسه علمیه سرخس

مدیر مدرسه علمیه امام رضا(ع) سرخس گفت: پویش کمک مومنانه انگیزه و بهانه‌ای شد تا در این مدرسه بخش خدمات اجتماعی را ایجاد کنیم و بدون نگاه به این پویش از این پس در حد توانمان به نیازمندان کمک کنیم.

برو بالا