ساعت :

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی

نرخ توسعه متوازن تحصیلی در خراسان رضوی بالاتر از میانگین کشور است
30 مرداد 1400

نرخ توسعه متوازن تحصیلی در خراسان رضوی بالاتر از میانگین کشور است

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت: میزان تحقق توسعه متوازن تحصیلی در این استان بیش از ۴۵ درصد است که از میانگین کشوری آن بالاتر است.

برو بالا