ساعت :

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خراسان رضوی

نخستین محموله روغن آفتابگردان قزاقستان از طریق مرز سرخس وارد خراسان رضوی شد
11 تیر 1401

نخستین محموله روغن آفتابگردان قزاقستان از طریق مرز سرخس وارد خراسان رضوی شد

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خراسان رضوی گفت: نخستین محموله روغن خام آفتابگردان از کشور قزاقستان و از طریق مرز ریلی سرخس وارد استان شد.

برو بالا