مدیر امور آب و فاضلاب سرخس
حساب بانکی مشترکان بدهکار آب در سرخس مسدود می‌شود 01 شهریور 1400

حساب بانکی مشترکان بدهکار آب در سرخس مسدود می‌شود

مدیر امور آب و فاضلاب سرخس گفت: حساب‌های بانکی مشترکان بدهکار با امور آبفا مسدود می‌شود.

مشکل آب برخی روستاهای سرخس با جدا کردن آب دام از شرب حل می‌شود 02 تیر 1399

مشکل آب برخی روستاهای سرخس با جدا کردن آب دام از شرب حل می‌شود

مدیر امور آب و فاضلاب سرخس گفت: مشکل فشار آب در اکثر روستاهای سرخس به دلیل مصرف آب شرب توسط دام و انشعابات غیرمجاز است و اگر آب دام از شبکه توزیع آب انسانی حذف شود مشکل فشار آب حل می‌شود.

حفر ۴ حلقه چاه جدید برای افزایش کیفیت آب شرب سرخس 13 مرداد 1398
مدیر امور آب و فاضلاب شهری سرخس:

حفر ۴ حلقه چاه جدید برای افزایش کیفیت آب شرب سرخس

مدیر امور آب و فاضلاب شهری سرخس گفت: شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی حفر 4 حلقه چاه جدید را برای افزایش کیفیت آب شرب شهر سرخس به عنوان یک پروژه میان مدت تعریف کرده است.