ساعت :

مدیر تولید شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

ذخیره‌سازی گاز در شوریجه از مرز یک‌میلیارد مترمکعب گذشت
13 مرداد 1400

ذخیره‌سازی گاز در شوریجه از مرز یک‌میلیارد مترمکعب گذشت

مقدار ذخیره‌سازی گاز در مخزن شوریجه با میانگین تزریق روزانه ۱۰ میلیون مترمکعب گاز به مخزن شوریجه-‌دی در سال ۱۴۰۰، تاکنون به بیش از یک میلیارد مترمکعب گاز رسیده است.

برو بالا