ساعت :

مدیر شبکه بهداشت و درمان سرخس

شهروندان در خانه بمانند/ بهداشت و درمان سرخس در حالت آماده باش است
11 اسفند 1398

شهروندان در خانه بمانند/ بهداشت و درمان سرخس در حالت آماده باش است

مدیر شبکه بهداشت و درمان سرخس گفت: همزمان با اولین مورد در کشور، سرخس نیز به حالت آماده باش و هشدار در آمد و از همان زمان کار خودمان را آغاز کردیم.

برو بالا