ساعت :

مرتع سرخس

پیام ارسالی مخاطبان| یکی از نتایج تخریب‌های شبانه مراتع، همین خاک‌هایی است که اکنون برسرمان می‌بارد
30 آذر 1400

پیام ارسالی مخاطبان| یکی از نتایج تخریب‌های شبانه مراتع، همین خاک‌هایی است که اکنون برسرمان می‌بارد

زمانی‌که در هنگام ترسالی و باران بیشتر با تراکتور به‌ صورت شبانه به جان مراتع و دشت می‌افتیم و نظاره‌گر تخریب هستیم که هم گیاهان را از بین می‌بریم و هم جانوران زیادی بی‌خانمان می‌شوند فقط جهت سود مقطعی عده‌ای که با این کارها سودهای فراوانی برده‌اند قطعا یکی از نتایج آن تخریب‌های شبانه همین خاک‌هایی است که اکنون برسرمان می‌بارد.

برو بالا