ساعت :

مرز ریلی سرخس

ورود ۱۱ هزار تن کالا‌های اساسی به کشور از مرز سرخس
12 تیر 1401

ورود ۱۱ هزار تن کالا‌های اساسی به کشور از مرز سرخس

از مبدأ آسیای میانه و از طریق مرز ریلی سرخس ۱۱ هزار تن روغن خام و گندم با قطار وارد کشور شد.

برو بالا