ساعت :

معاون اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی

۵۰۰ کپسول اکسیژن بقاع متبرکه خراسان رضوی به بیماران کرونایی رسید
29 مرداد 1400

۵۰۰ کپسول اکسیژن بقاع متبرکه خراسان رضوی به بیماران کرونایی رسید

معاون فرهنگی، اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی گفت: بقاع متبرکه امامزادگان استان ۵۰۰ کپسول اکسیژن را به صورت امانی در اختیار بیماران کرونایی استان قرار دادند.

برو بالا