ساعت :

معاون استاندار

تحول در اقتصاد شمال شرق کشور باتصویب منطقه آزاد سرخس
12 شهریور 1398
معاون استاندار خراسان رضوی:

تحول در اقتصاد شمال شرق کشور باتصویب منطقه آزاد سرخس

معاون امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی گفت: تبدیل منطقه ویژه سرخس به منطقه آزاد تاثیر جدی بر اقتصاد شمال شرق خواهد داشت و توسعه و تحول اقتصادی در این منطقه را رقم خواهد زد.

برو بالا