معدن و تجارت سرخس
توزیع سم هندی در سرخس! 15 دی 1399

توزیع سم هندی در سرخس!

اخیراً سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت سرخس از توزیع ۲۳ تن برنج هندی دانه بلند ۱۱۲۱ آن هم با اولویت توزیع روستایی خبر داده است.

احتمال تعطیلی کوره‌های آجرپزی در سرخس و بیکارشدن ۲۰۰ کارگر/ فرمانداری حاضر نشد ۴ دقیقه وقت به خانه صنعت، معدن و تجارت  در جلسات شورای اداری بدهد/ فرماندار فقط از تولید صحبت می‌کند اما هیچ حمایتی از صنعت و تولید نمی‌کند/ فرمانداری و اداره صمت در سرخس چوب لای چرخ تولید می‌گذارند 24 تیر 1399

احتمال تعطیلی کوره‌های آجرپزی در سرخس و بیکارشدن ۲۰۰ کارگر/ فرمانداری حاضر نشد ۴ دقیقه وقت به خانه صنعت، معدن و تجارت در جلسات شورای اداری بدهد/ فرماندار فقط از تولید صحبت می‌کند اما هیچ حمایتی از صنعت و تولید نمی‌کند/ فرمانداری و اداره صمت در سرخس چوب لای چرخ تولید می‌گذارند

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت سرخس از احتمال تعطیلی کوره‌های آجرپزی در این شهرستان به دلیل قیمت پایین فروش آجر و مخالفت فرمانداری با افزایش قیمت خبر داد.