ساعت :

معدن و تجارت سرخس

توزیع سم هندی در سرخس!
15 دی 1399

توزیع سم هندی در سرخس!

اخیراً سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت سرخس از توزیع ۲۳ تن برنج هندی دانه بلند ۱۱۲۱ آن هم با اولویت توزیع روستایی خبر داده است.

برو بالا