ساعت :

مهدی جمالی نژاد

قول معاون وزیر کشور بر مساعدت مالی و اعطای تسهیلات به شهرداری‌های سرخس و مزداوند
24 آذر 1398

قول معاون وزیر کشور بر مساعدت مالی و اعطای تسهیلات به شهرداری‌های سرخس و مزداوند

شهرداران سرخس و مزداوند پس از سفر مهرماه معاون وزیر کشور به شهر سرخس، برای پیگیری مصوبات سفر با وی دیدار کردند.

«کلید طلایی شهر مزداوند» به معاون وزیر کشور اهدا شد
5 مهر 1398
در حاشیه سفر معاون وزیر کشور به سرخس

«کلید طلایی شهر مزداوند» به معاون وزیر کشور اهدا شد

«کلید طلایی شهر مزداوند» توسط شهردار این شهر به معاون وزیر کشور اهدا شد.

برو بالا