مهدی قلیان
واکسیناسیون ساکنان مناطق زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد 29 مرداد 1400

واکسیناسیون ساکنان مناطق زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: تا کنون یک میلیون و ۱۲۷هزار نفر از ساکنان زیر پوشش این دانشگاه در برابر بیماری کووید-۱۹ واکسینه شدند.