ساعت :

نذر سلامت

خیر سرخسی 250 میلیون تومان به پویش نذر سلامت کمک کرد
15 فروردین 1399

خیر سرخسی 250 میلیون تومان به پویش نذر سلامت کمک کرد

یک خیر سرخسی که نوروز ۹۸ دختر جوانش را از دست داد، همزمان با اولین مراسم سالگردش مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان را نذر سلامت بیماران سرخسی کرد.

برو بالا