نیاز سنجی آبی
تدوین طرح نیازسنجی آبی منطقه ویژه اقتصادی سرخس 07 دی 1398

تدوین طرح نیازسنجی آبی منطقه ویژه اقتصادی سرخس

مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی سرخس گفت: طرح نیازسنجی آبی منطقه ویژه اقتصادی سرخس در قالب برنامه‌ای ۵ ساله تدوین می‌شود.