ساعت :

هدر رفت آب

فیلم ارسالی مخاطبان | وضعیت عجیب و غریب آب‌دهی فضای سبز بلوار هتل دوستی به سمت گمرک
24 تیر 1401

فیلم ارسالی مخاطبان | وضعیت عجیب و غریب آب‌دهی فضای سبز بلوار هتل دوستی به سمت گمرک

یکی از مخاطبان سرخس‌خبر، فیلمی کوتاه از وضعیت آب‌دهی فضای سبز بلوار هتل دوستی به سمت گمرک ارسال کرده است که متاسفانه آب با وضع عجیب و غریبی هدر می‌رود.

برو بالا