وسایل بازی
وسایل بازی پارک‌ها مشمول مقررات استاندارد اجباری است 29 تیر 1398

وسایل بازی پارک‌ها مشمول مقررات استاندارد اجباری است

مسئول نمایندگی استاندارد شهرستان سرخس گفت: وسایل بازی شهربازی‌ها و پارک‌ها مشمول مقررات استاندارد اجباری است و همه مالکان و بهره‌برداران اين وسايل باید نسبت به استانداردسازی آن‌ها اهتمام ویژه‌ای داشته باشند.