ساعت :

وضعیت سرخس

دو مورد مثبت ابتلا به کرونا در سرخس/ در وضعیت حاد قرار گرفتیم/ با این وضعیت دید و بازدیدهای عید معنا ندارد
11 اسفند 1398

دو مورد مثبت ابتلا به کرونا در سرخس/ در وضعیت حاد قرار گرفتیم/ با این وضعیت دید و بازدیدهای عید معنا ندارد

تاکنون در سرخس دو مورد مثبت ابتلا به کرونا داشتیم و چند مورد مشکوک نیز وجود دارد.

برو بالا