ساعت :

پایگاه خبر سرخس

شرایط سرمایه گذاری در سرخس فراهم است
31 شهریور 1398

شرایط سرمایه گذاری در سرخس فراهم است

معاون سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی سازمان اقتصادی رضوی گفت: در منطقه ویژه اقتصادی سرخس که در حال تبدیل شدن به منطقه آزاد است به دلیل فراهم بودن زمین فراوان و مناسب و همچنین ایجاد زیر ساخت های لازم برای حمل و نقل ریلی و فرودگاهی امکان جذب سرمایه گذار وجود دارد.

برو بالا