پیش بینی هواشناسی خراسان رضوی
دمای هوای خراسان رضوی این هفته تغییر محسوسی ندارد 31 مرداد 1400

دمای هوای خراسان رضوی این هفته تغییر محسوسی ندارد

کارشناس مرکز پیش‌بینی اداره کل هواشناسی خراسان رضوی گفت: میانگین دمای هوا در مناطق مختلف استان خراسان رضوی طی هفته کنونی تغییر محسوسی ندارد.