ساعت :

کارنامه‌های بدون نمره و رتبه

اعتراض داوطلبان استخدامی بیمارستان غدیر سرخس به کارنامه‌های بدون نمره و رتبه
28 خرداد 1401

اعتراض داوطلبان استخدامی بیمارستان غدیر سرخس به کارنامه‌های بدون نمره و رتبه

نتایج اولیه آزمون استخدامی بیمارستان غدیر صنعت نفت سرخس ظهر امروز اعلام شد.

برو بالا