ساعت :

کشف رود

فیلم ارسالی مخاطبان | وضعیت رودخانه کشف رود پس از سیل
13 اردیبهشت 1401

فیلم ارسالی مخاطبان | وضعیت رودخانه کشف رود پس از سیل

یکی از مخاطبان سرخس‌خبر با ارسال فیلمی وضعیت رودخانه کشف‌رود را پس از وقوع سیل به نمایش گذاشت.

برو بالا