کشف قرص
کشف بيش از ۲۲ هزار عدد قرص غیرمجاز در سرخس 17 مرداد 1398
فرمانده انتظامی شهرستان سرخس خبرداد:

کشف بيش از ۲۲ هزار عدد قرص غیرمجاز در سرخس

فرمانده انتظامی سرخس از کشف بیش از 22 هزار عدد قرص غیرمجاز در این شهرستان سرخس خبر داد.