ساعت :

کشورهای ازبکستان و ترکمنستان

ورود ۱۱ هزار تن کالا‌های اساسی به کشور از مرز سرخس
12 تیر 1401

ورود ۱۱ هزار تن کالا‌های اساسی به کشور از مرز سرخس

از مبدأ آسیای میانه و از طریق مرز ریلی سرخس ۱۱ هزار تن روغن خام و گندم با قطار وارد کشور شد.

برو بالا