ساعت :

کنتور هوشمند

قطع برق ۳ اداره در سرخس به دلیل بار مصرفی بالا از طریق کنتور هوشمند
28 خرداد 1401

قطع برق ۳ اداره در سرخس به دلیل بار مصرفی بالا از طریق کنتور هوشمند

روابط عمومی مدیریت برق شهرستان سرخس در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با عنایت به عدم رعایت مصوبه هیئت محترم وزیران (لزوم کاهش مصرف ادارات به میزان ۳۰ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل)، با رصد بار مصرفی ادارات شهرستان در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ برق سه مورد از ادارات شهرستان از طریق کنتور هوشمند قطع شدند.

برو بالا