ساعت :

کنسانتره

کاهش قیمت کنسانتره غیریارانه‌ای در سرخس
29 اردیبهشت 1402

کاهش قیمت کنسانتره غیریارانه‌ای در سرخس

مدیر جهاد کشاورزی سرخس گفت: با توجه‌ به سبوس یارانه‌ای که در اختیار کارخانه‌دار گذاشته می‌شود، قیمت کنستانتره را تنظیم و قیمت نهایی را به ۱۰ هزار ۷۰۰ تومان برای هرکیلو کاهش دادیم.

برو بالا