گزینه‌های شهرداری سرخس
آزمون سخت شورای شهر سرخس برای انتخاب یک از ۹ نفر/ اسامی اعلام نشد 12 شهریور 1400

آزمون سخت شورای شهر سرخس برای انتخاب یک از ۹ نفر/ اسامی اعلام نشد

رئیس شورای اسلامی شهر سرخس گفت: در پی فراخوانی که شورای شهر سرخس اعلام کرد، ۹ نفر برای تصدی پست شهرداری سرخس اعلام آمادگی کردند.