معاون استاندار خراسان رضوی:

تحول در اقتصاد شمال شرق کشور باتصویب منطقه آزاد سرخس

معاون امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی گفت: تبدیل منطقه ویژه سرخس به منطقه آزاد تاثیر جدی بر اقتصاد شمال شرق خواهد داشت و توسعه و تحول اقتصادی در این منطقه را رقم خواهد زد.

به گزارش سرخس خبر، علی رسولیان اظهار داشت: در جلسه هفته گذشته استاندار خراسان رضوی با معاون اول رئیس جمهور، تبدیل منطقه ویژه سرخس به منطقه آزاد مطرح شد. این درحالی بود که پیش از  این مساله  در سفر اخیر  مهندس جهانگیری  به خراسان رضوی مورد بررسی قرارگرفته  و  تولیت آستان قدس رضوی نیز بابت تبدیل سرخس به منطقه آزاد مکاتباتی با دولت داشت وموضوع را مطرح کرده بود.

وی با بیان اینکه تبدیل سرخس ، به منطقه آزاد تاثیر جدی بر اقتصاد شمال شرق کشور خواهد داشت، تصریح کرد: تبدیل منطقه ویژه اقتصادی سرخس به منطقه آزاد تجاری از دغدغه های اصلی مسئولان استان خراسان رضوی و آرزوی دیرینه مردم منطقه بود وبا تصویب و نهایی شدن آن در هیئت دولت ،توسعه اقتصادی در این منطقه عملیاتی خواهد شد.

رسولیان با اشاره به اینکه ورود سرمایه گذاران خارجی، معافیت های مالیاتی، معیشت پایدار ،تقویت  امنیت در مرزها و تقویت همبستگی ملی و بین المللی و سیکل های کوتاه مدت از مزیت هایی مناطق ازاد هستند،  افزود:منطقه آزاد سرخس به دلیل اینکه هم مرز با کشور ترکمنستان و نقطه ورودی به آسیانه میانه است و از طرفی ظرفیت ایجاد محور ارتباطی بین چابهار، آسیای میانه و افغانستان را دارا می باشد ، برای صادرات کالا به کشورهای همسایه از موقعیت استراتژیکی برخوردار است .

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی افزود: در همه مناطق کشور ،منطقه آزاد وجود داشت و خلاء جدی در خصوص وجود منطقه آزاد  درشمال شرق کشور احساس می شد، از طرفی زیرساخت های منطقه سرخس از حیث موارد مختلف برای سرمایه گذاری بسیار مطلوب و از هر زمینه ای نسبت به سایر مناطق ازاد در سطح کشور بالاتر است ،همچنین این منطقه از جذابیت بسیار بالایی برای سرمایه گذاری درخصوص صادرات به کشورهای اسیای میانه وافغانستان  دارد.