پیش‌بینی وزش باد و آسمان نیمه‌ابری برای خراسان رضوی/ سرخس گرمترین شهر استان

پیش‌بینی‌های اداره کل هواشناسی خراسان رضوی از وضعیت هوای این استان در پنج روز آینده حکایت از وزش باد همراه با آسمانی نیمه‌ابری در این خطه حکایت دارد.

به گزارش سرخس خبر به نقل از ایرنا، زهرا مبشری‌نسب کارشناس پیش بین اداره کل هواشناسی خراسان رضوی گفت: بر این اساس برای پنج روز آینده وقوع تغییرات دمایی چندانی برای استان انتظار نمی رود.

وی افزود: در شبانه روز گذشته دمای شهر مشهد بین ۱۷ تا ۳۳ درجه سانتیگراد در نوسان بوده است.

وی اظهار داشت: فزود: در ۲۴ ساعت گذشته قوچان با کمینه ۹ و سرخس با بیشینه ۳۷ درجه سانتیگراد به ترتیب سردترین و گرمترین نقاط استان بوده اند.