واکسیناسیون تکمیلی فلج اطفال کودکان کمتر از 5 سال در سرخس اجرا می‌شود

واکسیناسیون تکمیلی فلج اطفال کودکان کمتر از ۵ سال در مناطق پر خطر دانشگاه علوم پزشکی مشهد در دو نوبت اجرا می‌شود.

به گزارش سرخس‌خبر، واکسیناسیون تکمیلی فلج اطفال کودکان کمتر از ۵ سال در مناطق پر خطر دانشگاه علوم پزشکی مشهد در دو نوبت اجرا می‌شود.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: این برنامه برای حفظ دستاورد‌های برنامه ریشه‌کنی فلج اطفال و اطمینان از عدم ورود و چرخش مجدد ویروس از کشور‌های پولیو آندمیک در مرز شرقی (پاکستان و افغانستان) در قالب واکسیناسیون خانه به خانه در مناطق پرخطر اجرا می‌شود.

دکتر سیدجواد حسینی خاطرنشان کرد: این برنامه طی دو نوبت در روز‌های ۱۷‏-۱۹ اردیبهشت و ۲۳‌‏-۲۱ خرداد با مراجعه مامورین بهداشتی به درب منازل در مناطق شهری و روستایی و خوراندن قطره فلج اطفال به کودکان انجام می‌شود.

وی تصریح کرد: در این برنامه تمامی مهاجرین خارجی ساکن در اردوگاه‌ها و خارج از اردوگاه ها‌‏ در تمامی شهرستان‌های زیرپوشش دانشگاه، تمامی خانوار‌های ساکن در مناطق عمده مهاجرنشین، حاشیه شهر‌‏، مناطق (شهری، روستایی) با پوشش کمتر از ۹۵ درصد واکسن OPV۳‌‏، مناطق تحت پوشش تیم‌های سیار (عشایر و غیره) ‌‏، کودکان زیر ۵ سالی که به همراه مادران خود در زندان‌ها اقامت دارند‌‏ و مناطق مرز شرقی شهرستان‌های خواف، تایباد، سرخس و مناطق حاشیه شهر مشهد زیر پوشش واکسیناسیون فلج اطفال قرار خواهند گرفت.

انتهای پیام/م.ع