سرپرست جهاد کشاورزی سرخس در گفتگو با «سرخس خبر»:

مطالبات چغندرکاران سرخسی تا پایان دی ماه پرداخت می شود/ امسال 800 تن چغندرقند برداشت کردیم

سرپرست جهاد کشاورزی سرخس با بیان اینکه 60 درصد از مطالبات چغندرکاران سرخسی پرداخت شده است، گفت: بقیه مطالبات چغندرکاران نیز تا پایان دی ماه پرداخت می شود.

محمد علی رهنما در گفتگو  با خبرنگار سرخس خبر، درباره کشت پاییزه چغندرقند در سرخس گفت: سیاست وزارت جهاد کشاورزی به سمت اصلاح الگوی کشت و انتقال برخی کشت ها از بهاره به پاییزه رفته است و از آنجا که کشت چغندر قند بهاره در دوره کشت بالغ بر 14 هزار مترمکعب مصرف آب داشت و به لحاظ استفاده زیاد از منابع آبی توجیه نداشت، طی برنامه ای کشت بهاره چغندرقند را به کشت پاییزه انتقال دادیم.

 

سرپرست اداره جهاد کشاورزی شهرستان سرخس بیان کرد: در سال 95 حدود 200 هکتار از اراضی کشاورزی زیر کشت چغندر قند بودند و  در سال 96  این میزان به حدود 100 هکتار کاهش یافت و به دلیل تنش های آب و هوایی این میزان به 80 هکتار رسید.

 

رهنما اظهار کرد: امسال حدود 800 تن محصول پاییزه چغندرقند را در شهرستان سرخس برداشت کردیم.

 

سرپرست جهاد کشاورزی سرخس درباره پرداخت مطالبات چغندرکاران گفت: بخشی از مطالبات کشاورزان پرداخت شده و بخش دیگری از این مطالبات نیز به دلیل مشکلات اقتصادی که کارخانه ها داشتند پرداخت نشد که با پیگیری که کردیم پرداخت باقی مانده این مطالبات در دست اقدام است.

 

وی درپایان درباره میزان مطالبات پرداخت شده گفت: حدود 60 درصد مطالبات چغندرکاران ما پرداخت شده است و 40 درصد باقی مانده نیز تا پایان دی ماه پرداخت می شود ضمن اینکه یک بخش از مطالبات کشاورزان اخیراً به حسابشان واریز شده است.

انتهای پیام/