کیفیت هوای سرخس در شرایط «خطرناک» قرار دارد

براساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، شاخص آنلاین کیفیت هوای سرخس روی عدد ۵۰۰ و در وضعیت خطرناک قرار داد.

به گزارش خبرنگار سرخس‌خبر، براساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، شاخص آنلاین کیفیت هوای سرخس بر روی عدد ۵۰۰ و در وضعیت خطرناک قرار داد.

شاخص هم‌اکنون کیفیت هوا نیز بر روی عدد ۴۱۹ و در وضعیت خطرناک قرار دارد.

شاخص روزانه کیفیت هوای نیز بر روی عدد ۱۳۴ و در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار داد.

در وضعیت «خطرناک» کیفیت هوای، افراد باید از فعالیت های خارج از منزل خودداری ورزند.

شاخص روزانه از محاسبه شاخص کیفی هوا از ساعت ۱۱ صبح دیروز تا ۱۱ صبح امروز به دست می‌آید.

شاخص آنلاین از محاسبه شاخص کیفی هوا در ۲۴ ساعت گذشته(منتهی به ساعت حاضر) به دست می‌آید.

شاخص هم اکنون با استفاده از میانگین وزنی غلظت آلاینده ها در ۱۲ ساعت گذشته (با تاکید بر ۳ ساعت اخیر) محاسبه می‌شود.

پایان پیام/ع