توضیحات مسئول سی.ان.جی سرخس درباره انتشار خبر «بی سی.ان.جی»/ استاندارسازی و اورهال جایگاه به صورت مرتب انجام شده است

مسئول پمپ گاز شهرستان سرخس در پی انتشار خبری با عنوان «بی» سی.ان.جی» توضیحاتی را جهت تنویر افکار عمومی درباره موضوع استانداردسازی و اورهال تاسیسات این پمپ به پایگاه خبری "سرخس خبر" ارسال کرد.

به گزارش سرخس خبر، مسئول پمپ گاز شهرستان سرخس در پی انتشار خبری با عنوان «بی» سی.ان.جی/ شهردار سرخس: سی.ان.جی سرخس تا دوشنبه هفته آینده فعال می شود» توضیحاتی را جهت تنویر افکار عمومی درباره موضوع استانداردسازی و اورهال تاسیسات این پمپ به  پایگاه خبری “سرخس خبر” ارسال کرد.

با توجه به ماده  23 قانون مطبوعات، پایگاه خبری سرخس خبر عین توضیحات مسئول پمپ گاز سرخس را جهت اطلاع مخاطبان به شرح زیر منتشر می کند:

با سلام

احتراما به استحضار می رساند اورهال جایگاه بر اساس دستور العملهای شرکت محترم ملی پخش فراورده های نفتی و با نظارت آن شرکت محترم طبق روتین های اعلام شده بر اساس ساعت کارکرد تجهیزات تا کنون تماما انجام شده است !

در بحث استاندارد سازی جایگاه با توجه به دستورالعمل های آن اداره محترم تمامی جایگاهها می بایستی همه ساله نسبت به دریافت تاییدیه اقدامات لازم را انجام دهند در سال‌های گذشته این تایید یه ها اخذ گردید.

در سال جدید با توجه به دستورالعمل آن اداره می بایستی نسبت به تست هیدرواستاتیک مخازن جایگاه سریعا اقدام می شد که تمامی مخازن جمع آوری و جهت تست ارسال گردید که همه مخازن تایید شده و در حال حاضر در مرحله رنگ امیزی می باشند که در تاریخ ۹/۴ به اتمام می‌رسد و پس از ارسال و نصب مجددا آماده بهره برداری می باشد

انتهای پیام/